Sławek Jaskułke, polski pianista, kompozytor. Twórca, który dobrze czuje się zarówno w stylistyce jazzowej, jak i modern classical. Artysta eksplorujący obszary muzyki ilustracyjnej i kontemplacyjnej. Albumem „Park.Live, Nature Concrete Music Vol.I” sięga po dokonania z zakresu muzyki konkretnej. Jego twórczość inspirowana przyrodą (album „Sea”) i naturą człowieka (albumy „Senne” oraz „The Son”) wyraźnie podąża w kierunku kolorystyki i barwy dźwięku. Swój styl określa jako „muzyka improwizowana o określonej tonalności”, a jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczne brzmienie uzyskiwane przez grę na instrumencie z moderatorem. Twórca projektu „Chopin na pięć fortepianów” prezentowanego premierowo na Expo 2010 w Shanghaju. Kompozytor muzyki na sekstet jazzowy „Komeda Recomposed”, będącej odniesieniem do twórczości Krzysztofa Komedy. Autor płyty „Sea”, która wzbudziła zachwyt środowiska muzycznego i opiniotwórczego. Od 2014 roku płyty artysty nakładem wydawnictwa Core Port Inc. Tokyo Japan wydawane są na rynek japoński, otrzymując lawinę pozytywnych recenzji i entuzjastyczny odbiór publiczności. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ważniejsze sale koncertowe i festiwale muzyczne:
Nanyang Academy of Fine Arts Singapore

Forbidden City Concert Hall Beijing China
Music Beyond Borders Festival Hong Kong

Piano Era Festival Tokyo Japan
International Performing Arts Center Moscow
Symphony Hall Chicago USA
Carnegie Hall New York USA
Luxembourg Gardens Paris France
North Sea Jazz Festival Netherlands
Red Sea Jazz Festival Israel
Jazzfest Berlin Germany

Padova Jazz Festival Italy
Jazz Jamboree Warsaw Poland

 

Sławek Jaskułke, polish pianist and composer. An artist who feels just as well in jazz stylistics as in modern contemporary classic. The artist who explores the areas of illustrative and contemplative music, with his last album („Park.Live, Nature Concrete Music Vol. I”) reaches for achievements in the field of musique concrète. His work inspired by nature (album „Sea”) and human nature (albums „Senne” and „The Son”) clearly goes in the direction of color of sound. He defines his style as „improvised music of a certain tonality and formal conditions”, and his hallmark is the characteristic sound obtained by playing an instrument with a moderator. „Chopin on five pianos” project by Sławek Jaskułke has the premiere at the Expo 2010 in Shanghai. Author of music for the Jazz Sextet „Komeda Recomposed”, which is a reference to the work of Krzysztof Komeda. The author of the album “Sea”, which aroused the admiration of the musical and opinion-forming community. Since 2014, the artist’s albums have been published by Core Port Inc. Tokyo in Japan and receiving an avalanche of positive reviews and enthusiastic reception from the audience.

 

Selected Concert Halls and Festivals:

Nanyang Academy of Fine Arts Singapore

Forbidden City Concert Hall Beijing China
Music Beyond Borders Festival Hong Kong

Piano Era Festival Tokyo Japan
International Performing Arts Center Moscow
Symphony Hall Chicago USA
Carnegie Hall New York USA
Luxembourg Gardens Paris France
North Sea Jazz Festival Netherlands
Red Sea Jazz Festival Israel
Jazzfest Berlin Germany

Padova Jazz Festival Italy
Jazz Jamboree Warsaw Poland