Sławek Jaskułke, polski pianista, kompozytor. Twórca, który dobrze czuje się zarówno w stylistyce jazzowej, jak i modern classical. Artysta eksplorujący obszary muzyki ilustracyjnej i kontemplacyjnej. Albumem „Park.Live, Nature Concrete Music Vol.I” sięga po dokonania z zakresu muzyki konkretnej. Jego twórczość inspirowana przyrodą (album „Sea”) i naturą człowieka (albumy „Senne” oraz „The Son”) wyraźnie podąża w kierunku poszukiwania koloru i barwy w muzyce. Najnowszy album artysty „Music on canvas”, wydany w 2020 roku nakładem wydawnictwa Sea Label jest efektem fascynacji malarstwem Rafała Bujnowskiego i obrazami z cyklu „Nokturn Graboszyce”. Twórca projektu „Chopin na pięć fortepianów” prezentowanego premierowo na Expo 2010 w Shanghaju. Autor płyty „Sea”, która wzbudziła zachwyt środowiska muzycznego i opiniotwórczego. Znakiem rozpoznawczym Sławka Jaskułke jest charakterystyczne brzmienie uzyskiwane przez grę na fortepianie z moderatorem. Od 2014 roku płyty artysty nakładem wydawnictwa Core Port Inc. Tokyo Japan wydawane są na rynek japoński, otrzymując lawinę pozytywnych recenzji i entuzjastyczny odbiór publiczności. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ważniejsze sale koncertowe i festiwale muzyczne:
Nanyang Academy of Fine Arts Singapore

Forbidden City Concert Hall Beijing China
Music Beyond Borders Festival Hong Kong

Piano Era Festival Tokyo Japan
International Performing Arts Center Moscow
Symphony Hall Chicago USA
Carnegie Hall New York USA
Luxembourg Gardens Paris France
North Sea Jazz Festival Netherlands
Red Sea Jazz Festival Israel
Jazzfest Berlin Germany

Padova Jazz Festival Italy
Jazz Jamboree Warsaw Poland

 

Sławek Jaskułke, Polish pianist and composer. An artist who feels comfortable in both jazz and modern classical styles. An artist exploring the areas of illustrative and contemplative music. With the album „Park.Live, Nature Concrete Music Vol.I” he reaches for achievements in the field of concrete music. His work, inspired by nature (the album „Sea”) and the nature of man (albums „Senne” and „The Son”), clearly follows the search for color and color in music. The artist’s latest album „Music on canvas”, released in 2020 by Sea Label, is the result of his fascination with the paintings of Rafał Bujnowski and paintings from the series „Nocturne Graboszyce”. Creator of the project „Chopin for five pianos” presented for the premiere at Expo 2010 in Shanghai. Composer of music for the jazz sextet „Komeda Recomposed”, which is a reference to the work of Krzysztof Komeda. Author of the album „Sea”, which aroused admiration of the music and opinion-making circles. Sławek Jaskułke’s hallmark is the characteristic sound obtained by playing the piano with a moderator. Since 2014, the artist’s albums by Core Port Inc. Tokyo Japan is released on the Japanese market, receiving an avalanche of positive reviews and enthusiastic audience reception. He was awarded the honorary badge „Meritorious for Polish Culture” of the Minister of Culture and National Heritage.

 

Selected Concert Halls and Festivals:

Nanyang Academy of Fine Arts Singapore

Forbidden City Concert Hall Beijing China
Music Beyond Borders Festival Hong Kong

Piano Era Festival Tokyo Japan
International Performing Arts Center Moscow
Symphony Hall Chicago USA
Carnegie Hall New York USA
Luxembourg Gardens Paris France
North Sea Jazz Festival Netherlands
Red Sea Jazz Festival Israel
Jazzfest Berlin Germany

Padova Jazz Festival Italy
Jazz Jamboree Warsaw Poland