Jaskułke 3yo Sugarfree (CD)

 

Don’t Even Swing

Reality known

Mc m’ca

Rhythm Changes

Sonni

U no who i m

Chili Spirit

 

Sławek Jaskułke Piano

Krzysztof Pacan Double Bass

Krzysztof Dziedzic Drums

 

Opis

Pierwsza w pełni autorska, studyjna płyta Sławka Jaskułke. Albumem artysta mierzy się z jedną z  najtrudniejszych form jazzowych – fortepianowym trio. Płyta okazała się ogromnym sukcesem, czego dowodem jest pierwsze miejsce na jazzowej liście przebojów ówczesnego warszawskiego Radia Jazz dla utworu „Don’t Even Swing”.

 

Dane szczegółowe

Data premiery  2004.01.01

Format Audio CD

Okładka Digipack

Wydawca BCD Records

Dystrybucja  Jazz Sound Poland

 

About

The first fully authorial studio album by Sławek Jaskułke. With the album, the artist deals with one of the most difficult forms of jazz – a piano trio. The album turned out to be a huge success, as evidenced by the first place on the jazz hit list of the then Warsaw Radio Jazz for the song „Don’t Even Swing”.

 

Details

Premiere date 2004.01.01

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher BCD Records

Distribution Jazz Sound Poland

Ilość / Quantity:
- +