Sławek Jaskułke Sextet Komeda Recomposed (CD)

 

Kato  6:57

Oxis  6:22

Nastic  7:57

Crazy  6:08

Svante  5:48

Etic  5:25

Szaro  8:58

Epilog  2:51

 

Sławek Jaskułke Grand Piano, Upright Piano

Emil Miszk Trumpet, Flugelhorn

Piotr Chęcki Tenor Sax

Michał Jan Ciesielski Alt Sax

Piotr Kułakowski Double Bass

Roman Ślefarski Drums

 

Opis

Projekt „Komeda Recomposed” powstał w 2016 roku z inicjatywy festiwalu Letnia Akademia Jazzu w Łodzi. W 50-tą rocznicę wydania płyty Astigmatic Krzysztofa Komedy, Sławek Jaskułke został poproszony o skomponowanie muzyki, dla której punktem wyjścia była twórczość Komedy. Komponując swój sextet Sławek Jaskułke myślał nie tylko o zawartości merytorycznej i estetyce płyty Astigmatic, ale także o okolicznościach, w jakich ona powstała. „Projekt „Komeda Recomposed” i muzyka napisana przeze mnie na sextet jazzowy, jest interpretacją i odniesieniem do twórczości Krzysztofa Komedy. Zaglądanie wstecz w muzyce jest bardzo cenne, bo dzięki temu poznajemy język starych mistrzów. To niezwykle pomocne w kształtowaniu swojego stylu. (…) Krzysztof Komeda do nagrania tego, przełomowego dla polskiego jazzu, albumu zaprosił m.in. młodziutkich Zbyszka Namysłowskiego i Tomka Stańkę, którzy dziś obrośli własną legendą. Idąc tym tropem postawiłem na nową, młodą falę polskiego jazzu: Piotra Chęckiego i Michała Ciesielskiego na saksofonach oraz Emila Miszka na trąbce przy wsparciu bardziej doświadczonych Romana Ślefarskiego na bębnach i Piotra Kułakowskiego na kontrabasie.”

 

Dane szczegółowe

Data premiery 2018.07.06

Format Audio CD

Okładka Digipack

Wydawca Sea Label™

Dystrybutor Polskie Nagrania Warner Music Polska

EAN/ISBN 5900378715009

 

About

The Komeda Recomposed project was created in 2016 on the initiative of the Summer Jazz Academy in Łódź. On the 50th anniversary of the release of Krzysztof Komeda’s Astigmatic, Sławek Jaskułke was asked to compose music, the starting point of which was Komeda’s work. While composing his sextet, Sławek Jaskułke thought not only about the substantive content and aesthetics of the Astigmatic album, but also about the circumstances in which it was created. The „Komeda Recomposed” project and music written by me for a jazz sextet is an interpretation and reference to the work of Krzysztof Komeda. Looking back in music is very valuable, because it allows us to learn the language of old masters. It is extremely helpful in shaping our style. (… ) Krzysztof Komeda invited, among others, the young ones Zbyszek Namysłowski and Tomek Stańko to record this breakthrough for Polish jazz, who today have become their own legend. and Emil Miszek on trumpet with the support of more experienced Roman Ślefarski on drums and Piotr Kułakowski on double bass. ”

 

Details

Premiere Date 2018.07.06

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher Sea Label™

Distribution Polskie Nagrania Warner Music Poland

Ilość / Quantity:
- +