Sławek Jaskułke Park.Live, Nature Concrete Music Vol. I (CD)

 

Park I  12:09

Park II  9:16

Park III  11:07

Park IV  6:49

Park V  6:50

 

Sławek Jaskułke Solo

 

Opis

Album zarejestrowany w otwartej przestrzeni jest pierwszym dokonaniem artysty z zakresu muzyki konkretnej (kierunek twórczy, w którym jednym ze środków wyrazu jest przestrzeń, w której muzyka jest wykonywana, bądź dla której jest komponowana). Tomoaki Nakamura – japoński krytyk i popularyzator muzyki o albumie: „Cudowny moment w polskim ogrodzie. Swoisty mikrokosmos, w którym śpiew ptaków, odgłosy mew, zabawa dzieci, pięknie harmonizują z fortepianem solo. Powstał magiczny świat, pełen wrażliwości charakterystycznej dla twórczości Sławka Jaskułke.”

 

Dane szczegółowe

Data premiery 2020.07.10

Format Audio CD

Okładka Digipack

Wydawca Sea Label™

Dystrybutor Jazz Sound Poland

EAN/ISBN 5903754415807

 

About

The album recorded in an open space is the artist’s first achievement in the field of concrete music (a creative direction in which one of the means of expression is the space in which the music is performed or for which it is composed). Tomoaki Nakamura – Japanese critic and popularizer of music about the album: „A wonderful moment in the Polish garden. A peculiar microcosm in which the singing of birds, the sounds of seagulls, and children’s fun harmonize beautifully with the piano solo. A magical world was created, full of sensitivity characteristic of Sławek Jaskułke’s work.”

 

Details

Premiere Date 2020.07.10

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher Sea Label™

Distribution Jazz Sound Poland

EAN/ISBN 5903754415807

Ilość / Quantity:
- +