Sławek Jaskułke Trio ON (CD)

 

Bueya

Kinia

Igo

Mary

Know

ON

Lefu

Yelon

 

Sławek Jaskułke Grand Piano

Max Mucha Double Bass

Krzysztof Dziedzic Drums

 

Opis

Album ON to płyta wyraźnie jazzowa zarówno pod względem kompozytorskim jak i wykonawczym. To co dla Jaskułke ważne, to budowa formalna a także spójna konstrukcja całości. Artysta eksperymentuje z materią muzyczną w sposób świadomy i konsekwentny, kładąc szczególny nacisk na interpretację, dla której zawsze punktem wyjścia jest kompozycja. Sławek Jaskułke: „Ten zespół jest jak szybkie, duże i wygodne auto. Można je prowadzić delektując się jazdą, a pod maską drzemie potężna moc. Z jednej strony kreacja z drugiej prawdziwie jazzowy charakter grania.”

 

Dane szczegółowe

Data premiery 2015.11.27

Format Audio CD

Okładka Plastik

Wydawca Sea Label™

Dystrybucja Jazz Sound

 

About

The ON album is clearly a jazz album, both in terms of composition and performance. What is important for Jaskułke is the formal structure as well as the coherent structure of the whole. The artist experiments with musical matter consciously and consistently, placing special emphasis on interpretation, for which the composition is always the starting point. Sławek Jaskułke: “This team is like a fast, big and comfortable car. They can be driven while enjoying the ride, and there is tremendous power under the hood. On the one hand, a creation, on the other, a truly jazz character of playing.”

 

Details

Premiere date 2015.11.27

Format Audio CD

Cover Plastic

Publisher Sea Label™

Distribution Jazz Sound Poland

Ilość / Quantity:
- +