Sławek Jaskułke Hong Kong 

Secret Love

Cream Group

Giant Steps

I don’t know what love is

My One

Moment’s Notice

Ludawka

Chopinada

 

Sławek Jaskułke Solo

 

Opis

Nagrania pochodzą z koncertu, który odbył się w 9 listopada 2006 roku w Studio One Radia BH RTHK w Hong Kongu, z inicjatywy Konsulatu Polskiego w Hong Kongu oraz przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

 

Dane szczegółowe

Data premiery 2009.04.09

Rok nagrania 2006.11.06 Studio One BH RTHK Radio Hong Kong

Format Audio CD

Okładka Digipack

Wydawca JMJ Marcin Jacobson Agency

Dystrybucja Jazz Sound Poland

 

About

The recordings come from the concert that took place on November 9, 2006 at Studio One of Radio BH RTHK in Hong Kong, on the initiative of the Polish Consulate in Hong Kong and with the participation of the Adam Mickiewicz Institute in Warsaw.

 

Details

Premiere date 2009.04.09

Recording Year 2006.11.06 Studio One BH RTHK Radio Hong Kong

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher JMJ Marcin Jacobson Agency

Distribution Jazz Sound Poland

Produkt niedostępny