Sławek Jaskułke Moments (CD)

 

Chorale

100 Faces

Kind Me

East & Easy

Missing

Contiunuum

Tokitura

Moments

 

Sławek Jaskułke Solo

 

Opis

Płyta „Moments” ukazuje nowe i nieznane dotąd, melodyjne oblicze artysty. Jaskułke odchodzi od mocnego brzmienia w stronę muzyki lirycznej i zmysłowej, opartej na łagodnym brzmieniu i subtelnym charakterze. Album zawiera osiem kompozycji będących kwintesencją prostoty, umiaru i piękna. Sam artysta na temat płyty mówi tak:
„To płyta bardzo osobista, zamyślona i refleksyjna. Moja własna rozprawa
nad przemijaniem, ulotnością i cudownym darem jakim jest życie. W sferze muzycznej dążyłem do prostoty i piękna, zamierzałem stworzyć muzykę oddającą uczucie bliskości i tęsknoty, muzykę, dzięki której można choć na moment oderwać się od zawiłości i trudności dnia codziennego. Mam nadzieję, że mi się udało”.

 

Dane szczegółowe

Data premiery 2013.03.26

Format Audio CD

Okładka Digipack

Wydawca Universal Music Polska, Sea Label™

Dystrybucja Universal Music Polska

EAN/ISBN 602537345595

 

About

The album „Moments” shows the new and hitherto unknown, melodic face of the artist. Jaskułke deviates from strong sound towards lyrical and sensual music, based on a gentle sound and subtle character. The album contains eight compositions that are the essence of simplicity, moderation and beauty. The artist himself says about the album: „This is a very personal, thoughtful and reflective album. My own discourse on the transience, ephemerality and the miraculous gift of life. In the musical sphere, I strove for simplicity and beauty, I intended to create music that would convey the feeling of closeness and longing, music that allows you to to get away from the complexities and difficulties of everyday life. I hope that I have succeeded.”

 

Details

Premiere date 2013.03.26

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher Universal Music Poland, Sea Label™

Distribution Universal Music Poland

Ilość / Quantity:
- +