Sławek Jaskułke & Piotr Wyleżoł DUODRAM live concert for two grand pianos 

Kind Folk

My Way

Piece for Wietek

Preludiosum G

Prelude op.0

Movement I

 

Sławek Jaskułke Grand Piano

Piotr Wyleżoł Grand Piano

 

Opis

Określenie rodem z teatru, w tym przypadku określa spotkanie dwóch wybitnych osobowości świata muzyki. Wspólny projekt pianistów jazzowych Sławka Jaskułke i Piotra Wyleżoła jest dowodem dojrzałego wyboru i świadomej drogi obu artystów. Wyjątkowy spektakl muzyczny opiera się na dialogu między dwoma muzykami, jednocząc jazzowe brzmienie z wyrafinowaną klasyką, osobliwe szaleństwo z odważną formą. Dzieło zaskakuje i wzrusza, dotyka i inspiruje. Dwoje artystów połączonych jedną muzyką, dwa instrumenty połączone jednym brzmieniem. To harmonijne i idealne spotkanie dwóch światów jest gwarantem wielkiego wydarzenia i sztuki na najwyższym poziomie.

 

Dane szczegółowe

Data premiery 2011.03.19

Format Audio CD

Cover Digipack

Wydawca Fonografika, Sea Label™

Dystrybucja Fonografika

EAN/ISBN 5905912559941

 

About

The term straight from the theater, in this case, describes the meeting of two outstanding personalities of the world of music. The joint project of jazz pianists Sławek Jaskułke and Piotr Wyleżoł is proof of the mature choice and conscious path of both artists. The unique musical performance is based on a dialogue between two musicians, uniting jazz sound with refined classics, peculiar madness with a bold form. The work surprises and moves, touches and inspires. Two artists connected by one music, two instruments connected by one sound. This harmonious and perfect meeting of two worlds is a guarantee of a great event and art at the highest level.

 

Details

Premiere date 2011.03.19

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher Fonografika, Sea Label™

Distribution Fonografika

Produkt niedostępny