Sławek Jaskułke Sea 

Sea I

Sea II

Sea III

Sea IV (Main Theme)

Sea V

 

Sławek Jaskułke Solo

 

Opis

Któż inny, jeśli nie człowiek pochodzący znad morza i z nim związany przez całe życie, potrafiłby lepiej odzwierciedlić w muzyce jego obraz i charakter? Sławek Jaskułke nagrał płytę morską. Płytę oddającą jego oblicza, kolory i głębię. Stworzył muzykę oszczędną w środkach, bogatą w treści i głęboką w nastroju. Muzykę, która dzieje się nie tylko w dźwiękach, ale przede wszystkim pomiędzy nimi.

Sławek Jaskułke: „Probowałem stworzyć muzykę ilustracyjną, muzykę chwili, taki plastyczny obraz morza. Z natury nie jestem romantykiem, ale lubię piękno, subtelność i melodyjność w muzyce. Tutaj starałem się, aby ta melodyjność pozostała surowa. W sensie estetycznym chodziło bardziej o uchwycenie nastroju, płynności i odcieni morza, niż o dosłowną ilustrację muzyczną. Płyta została nagrana bez żadnych poprawek i edycji. Po prostu zagrałem materiał od początku do końca, bez większego przygotowania. Nawet instrument nie został precyzyjnie nastrojony. To wszystko sprawiło, że muzyka brzmi naturalnie i bez przesadnego kolorytu. Ta surowa charakterystyka brzmienia była dla mnie trudna, bo z natury jestem potwornym perfekcjonistą i detalistą. Dzisiaj jednak wiem, że muzyka nie zawsze musi być dokładna i dopieszczona, zawsze natomiast powinna być prawdziwa i naturalna. Taka chyba jest ta płyta i to mi się w niej podoba.”

 

Dane szczegółowe

Data premiery  2014.11.22

Format Audio CD

Okładka Digipack

Wydawca Sea Label™, Kayax

Dystrybutor Kayax

EAN/ISBN 5907678818362

 

About

Who else, if not a man coming from the sea and associated with it throughout his life, would be able to better reflect his image and character in music? Sławek Jaskułke recorded a sea album. A plate that reflects its faces, colors and depth. He created music economical in means, rich in content and deep in mood. Music that happens not only in the sounds, but above all between them. Sławek Jaskułke: “I tried to create illustrative music, music of the moment, such a vivid image of the sea. I am not a romantic by nature, but I like beauty, subtlety and melody in music. Here, I tried to keep that melodiousness raw. Aesthetically, it was more about capturing the mood, fluidity and shades of the sea than literally musical illustration. The album was recorded without any corrections or edits. I just played the material from start to finish without much preparation. Even the instrument was not tuned precisely. All this made the music sound natural and without too much color. This raw sound character was difficult for me because by nature I am a monstrous perfectionist and retailer. Today, however, I know that music does not always have to be precise and pampered, but should always be real and natural. I think this is what this album is like and I like it.”

 

Details

Premiere date 2014.11.22

Format Audio CD

Cover Digipack

Publisher Sea Label™, Kayax

Distribution Kayax

EAN/ISBN 5907678818362

 

 

Produkt niedostępny