Sławek Jaskułke Senne 

Senne S. I

Senne S. II

Senne S. III

Senne S. IV

Senne S. V

Senne S. VI

 

Sławek Jaskułke Solo

 

Premiere date 25.11.2016

Format Audio CD

Cover Ecopack

Publisher Poland Sea Label™

Publisher Japan Core Port Inc.Tokyo

Distribution Poland Jazz Sound

Distribution Japan Core Port Inc.Tokyo

EAN/ISBN 5908254159626

 

Opis

Album „Senne” jest kontynuacją i kolejnym krokiem poszukiwań w obszarach muzyki kontemplacyjnej (kierunek w twórczości Sławka Jaskułke zapoczątkowany płytą „Sea”). Przyjemna, łagodna w brzmieniu i odbiorze muzyka ma wprowadzać słuchacza w pogodny nastrój wyciszenia.Oto jak sam Muzyk opisuje pracę nad nowym projektem:

„Tych 6 utworów pisałem starając się pracować nad kolorystyką. To znaczy – ważna jest barwowość zawarta w poszczególnych tonacjach i operowanie jej możliwościami. Dodatkowo – zamiast budowania konstrukcji harmonicznych – pracowałem na grupach dźwięków, co w sensie koncepcyjnym jak i uzyskanym efekcie wydaje się ciekawe. W istocie jednak napisałem ten album i muzykę na nim zawartą dla mojej 4-letniej córki, by miała swoją własną muzykę do zasypiania.”

 

About

The album „Senne” is a continuation and the next step in the search in the areas of contemplative music (the direction in Sławek Jaskułke’s work started with the album „Sea”). Pleasant, gentle in sound and perception, the music is supposed to put the listener in a cheerful mood of calmness. Here is how the Musician himself describes working on a new project: “I wrote these 6 pieces trying to work on the colors. That is, what is important is the vividness contained in particular tones and the use of its possibilities. Additionally – instead of building harmonic constructions – I worked on groups of notes, which in the conceptual sense and the result obtained seems interesting. But in fact, I wrote this album and the music on it for my 4-year-old daughter so that she would have her own sleep music.”

Produkt niedostępny